دانلود فایل ( شهر و شهر نشینی)

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
نام محصول دانلودی: شهر و شهر نشینی

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

کره زمین در چند ده هزار سال پیش از هر نوع ترکیب ساختمانی که ساخته دست بشر باشد، بجز سکونتگاه های کلبه مانند مجزا از هم خالی بود به تدریج این سکونتگاه های مجزا از هم در قسمت هایی فشرده تر شدند تا به صورت دهکده ها و پس از طی زمان های دراز به صورت شهرها درآمدند.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی